Skolegpt.dk/svar

Vi vil meget gerne vide mere om elevers og læreres brug af chatbots i undervisningen og derhjemme. Undersøgelsen tager kun fem minutter.

Scroll ned for at udfylde undersøgelsen eller ved at scanne denne QR-kode: