Velkommen til SkoleGPT

SkoleGPT er en prototype
Vi oplever lige nu stor interesse for SkoleGPT. Så du vil måske opleve, at SkoleGPT er lidt lang tid om at svare eller timer ud – men den gør det så godt den kan!

Prøv skoleGPT her

SkoleGPT er et forsøg på at skabe en open source, gratis og sikker generativ AI, der kan bruges af skolens lærere i undervisningen. Som lærer kan du trygt inddrage ressourcen, når du arbejder med teknologiforståelse og tager de kritiske dialoger med dine elever om brug af AI som værktøj.

SkoleGPT er udviklet af Future Classroom Lab og CFU ved Københavns Professionshøjskole.

God fornøjelse!

Hvorfor SkoleGPT?

AI udfordrer lige nu hele uddannelsessystemet og ikke mindst Folkeskolen. Det er ikke første gang, at teknologier udfordrer lærernes praksis og faglighed – tænk blot på regnemaskinen og i nyere tid Google Translate. Den udfordring vokser eksponentielt og med ChatGPT har diskussionen fået godt fat, ikke mindst når det drejer som om test og evaluering.

Som CFU har vi allerede en del erfaringer med arbejdet med teknologiforståelse og de udfordringer, det kan indebære. Vi ved alle, at elever bruger mange teknologier i skole og fritid, men også at de ikke altid er i dialog med deres lærere, – eller andre voksne om potentialer og faldgruber ved brugen af teknologier.

AI er kommet for at blive, og er allerede nu en integreret del af vores liv, både når vi ved det – er – og når vi er helt uvidende om det. 

”Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” – lyder det i Folkeskolens formålsparagraf, hvilket står centralt i hele skolens dannelsesopgave. Derfor kan vi ikke bygge barrikader op omkring skolen og afskærme for AI. Vi kan heller ikke forvente, at den blot forsvinder eller at eleverne lærer at forholde sig kritisk til den og bruge den hensigtsmæssigt af sig selv. Som skole må vi inddrage og forholde os til teknologien og være kritiske, eksperimenterende og nysgerrige sammen med eleverne.

For netop at kunne eksperimentere med AI i skolen har vi udviklet SkoleGPT, – en tryg ”sandkasse”, hvor data ikke gemmes. SkoleGPT er et forsøg på at skabe en open source, gratis og sikker generativ AI, der kan bruges i skolens undervisning. Som lærer kan du altså trygt inddrage ressourcen, når du arbejder med teknologiforståelse og tager de kritiske dialog med dine elever om brug af AI som værktøj.

Udviklingen af SkoleGPT er i sig selv et eksperiment, og vores ambition er, at selve sitet udvikles til en stærk didaktisk ressource, der rummer inspiration til undervisningsscenarier, hvor teknologien er genstandsfeltet og andre hvor SkoleGPT undersøges som værktøj ind i fagfaglige og tværfaglige sammenhænge.

Dette er en prototype
… lige en disclaimer og lidt mere forklaring

SkoleGPT er stadig på prototype-stadiet, hvilket betyder at det er en foreløbig udgave af det endelige produkt. Vi har gjort hvad vi kunne for at sikre at siden ikke kan komme i konflikt med GDPR og datasikkerhed, der hvor vi er nu – og det vil være vores mission at fortsat udvikle ydelsen med dette som sigte.

SkoleGPT kan hjælpe dig med mange ting, men den kan svare forkert og gætter ofte lystigt på hvad der kunne være det mest sandsynlige at sige. og så kan den slå over i engelsk. Vi arbejder på at gøre det bedre. 

Her lidt om hvordan Skolegpt er bygget og hvor tingene ligger i forhold til at opnå GDPR compliance og beskytte brugeren mod at deres data ikke monitoreres og gemmes..

Vi har INGEN intentioner om at logge eller processere data fra eller om brugerne af chat.skoleGPT. Derfor bruger vi ikke login og identificere ikke brugere, hvorfor vi ikke kan logge eller gemme brugerens aktivitet.
Selv om SkoleGPT ikke gemmer informationer om dig eller det du skriver, så anbefaler vi, at du ikke skriver personlige oplysninger om dig selv eller andre til skoleGPT.

Chat.skolegpt.dk
Chat.skolegpt.dk består af to dele: en sprogmodel og en applikation – der hostes to forskellige steder.

Sprogmodellen
Chat.skolegpt.dk bygger på nuværende tidspunkt på Llama2 13 B sprogmodel som er skabt af Meta – og som Meta har gjort frit tilgængeligt til download som open source https://ai.meta.com/llama/.

Vi har downloadet sprogmodellen og har fuld kontrol og adgang til denne, derfor er der ingen data, der går videre til Meta.

Sprogmodellen hostes hos virksomheden Huggingface.co som er GDPR-compliant https://huggingface.co/docs/inference-endpoints/security

Applikationen
Applikationen – altså det interface som brugeren interagerer er en applikation bygget i Node.JS er er hostet på en Azure-server der ejes af Microsoft den ligger på en server på denne IP: 20.56.25.126 placeret i Holland – altså inden for EU. 

Når en bruger laver en forespørgsel/prompt bliver denne sendt som en anonym token mellem de to systemer i en session, uden at denne session gemmes eller monitoreres af os. Historikken for brugeren bliver gemt “client-side” altså hos brugeren i dennes browser – og derfor ikke tilgængelig for os og kan og bliver slettet når man forlader siden. 

SkoleGPT.dk 
Skolegpt.dk (den side du kigger på nu) er et wordpress site som er hostet hos simply.com.

Databehandleraftale med skoler?
På nuværende stadie har vi delt skolegpt.dk med lærere, der arbejder med AI, så de kan prøve den og give os feedback. 

Det er vores opfattelse, at man ikke har brug for en databehandleraftale for at bruge chat.SkoleGPT.dk – da brugen er at sammenligne med at bruge og interagere med et hvilken som helst website eller søgemaskine, som eleverne kan gå ind på uden at identificere sig med brugernavn og login.

Vi er dog også i færd med at udarbejde en databehandleraftale, som man som kommune kan downloade og udfylde med egne oplysninger, hvis man vil.

Teknisk dokumentation
Læs det fulde tekniske diagram her.

SkoleGPT’s opbygning

Her kommer en uddybende teknisk tekst om SkoleGPT’s setup. Formålet er både at give elever og lærere indblik i opbygningen, men også for at udvise gennemsigtighed til kommunale konsulenter og andre beslutningstagere.

Det betyder også at nogle funktionaliteter som er gemt væk i f.eks. ChatGPT, vil være synlige i SkoleGPT.

Nogle af de funktionaliteter finder man ude i den lille menu i venstre margin af chatbotten:
Systemprompt, Temperature og Top P.

Systemprompten er en kasse hvori man kan skrive hvilken form for chatbot man ønsker SkoleGPT skal agere som. Hvis man f.eks. vil have den til at skrive korte sætninger eller svare på et bestemt sprog, så er det her man kan skrive prompten.

Temperature er indikator for hvor usikker eller tryg man ønsker at chatbotten må være i sine svar. Jo højere temperatur, jo mere kreativ og overraskende vil chatbotten være i sine svar. Omvendt vil en lav temperatur give mere forudsigelige og måske endda kedelige svar.

Top P står for Top Probability (Mest Sandsynlig) og heri indstiller man i hvor høj grad man vil bygge videre på de mest sandsynlige ord, ud fra konteksten. På den måde kan man filtrere usandsynlige ord fra og forhåbenligt ende ud i noget der giver mening og ikke er helt til hest.

Inspiration til din undervisning

Her vil vil vi løbende komme med gode idéer til, hvordan du kan inddrage og eksperimentere med SkoleGPT i din undervisning. Vi vil også indimellem henvise til forløb og idéer, som andre har lavet.

Prompt engineering
Tag fat i begrebet Prompt engineering. Ressourcen indeholder også nogle greb til, hvordan du kan tage på det i din undervisning.

Bias
Læs her nogle perspektiver på Bias, som du kan lade dig inspirere til, når du planlægger undervisning omkring AI med de lidt større elever.Udviklingsplan og ønskeliste

SkoleGPT er et projekt under udvikling. Det er ikke kommercielt og kommer aldrig til at blive det. Vi ved at der stadig er mange mangler og derfor vil vi også gerne være åbne omkring vores udviklingsplan for SkoleGPT.
På udviklingsplanen står følgende:

* Optimering af systemprompt. System prompten er designet til altid at huske hvem SkoleGPT skal svare som. Men på nuværende tidspunkt har SkoleGPT en tendens til at glemme at den skal svare på dansk og hopper efter lidt tid nogle gange over i engelsk.

* Færdigudarbejdelse af teksterne på skolegpt.dk. Et større arbejde er sat igang i arbejdsgruppen på Københavns Professionshøjskole om at få udarbejdet de omkringliggende materialer og ressourcer. Du kan læse i afsnittet “Mød os” hvem de er.

* Stabil og skalérbar hosting. Lige nu kan SkoleGPT ikke rumme kæmpe mængder af samtidige brugere. Selvom stor udbredelse er et mål for SkoleGPT er paradokset samtidigt, at for mange brugere betyder store udgifter til hosting, så der er en balance der skal rammes.

* Opgradering fra Llama2 13 B til Llama2 70 B. Dette vil betyde et meget større datasæt og dermed et bedre grundlag for at danne relevante samtaler.

* Tekst-til-billede. Det skal være muligt at generere billeder ved hjælp af SkoleGPT.

* Kildehenvisninger

Hvis du har idéer og ønsker til flere udvklingsområder som SkoleGPT skal bevæge sig ind i, så skriv til Martin Exner på maex@kp.dk

Kurser

På CFU ved Københavns Professionshøjskole udbydes kurser inden for i brugen af generativ AI, Machine Learning og selvfølgelig SkoleGPT.
Kontakt: Stine West Dyhr stwd@kp.dk for mere information.

Vi udbyder også pædagogiske eftermiddage for større samlet personalegruppe på skoler, hvis I ønsker at tage fat på hele denne dagsorden sammen. Læs mere her https://futureclassroomlab.dk/wp-content/uploads/2023/10/Paedagogiske-dage-V3_AI.pdf

Mød os

Udvikler: Danni Dromi v/ Fine Chariot
Projektleder: Martin Exner
Rådgivningsgruppe: Malte von Sehested, Mikkel Aslak Koudal Andersen og Troels Peter Mourits Jensen
Website: Peter Laitinen
Redaktør: Lonnie Sørensen
Bidragsydere: Karin Dyrendom, Lars Due Arnov, Bruno Carlos Barbalho, Danièle Edith Eychenne, Karen Mikkelsen og Jakob Damgaard Laursen
Ansvarshavende: Martin Sønderlev Christensen og Stine West Dyhr

Kontakt

Hvis du vil i kontakt med os, så skriv til Martin Exner på maex@kp.dk

Start SkoleGPT